YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

MODERNIZUJEME ŠKOLU


V roce 2009 podala ZŠ K. Světlé v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 v rámci výzvy č. 2.1 - 08 Modernizace výuky žádost o finanční dotaci, která umožnila realizaci vlastního projektu „Počítač- součást moderní výuky“.

Cílem projektu je modernizace výuky, a to především s ohledem na nové trendy vybavování škol interaktivní a zobrazovací technikou, která umožní využívání digitálních učebních materiálů a aktivní zapojení žáků do výuky. Schválením tohoto projektu škola získala téměř 3 miliony korun, které využila k zakoupení a instalaci moderních informačních technologií do 17 kmenových tříd, každý vyučující má v této třídě k dispozici učitelské stanoviště s notebookem, ozvučením, dataprojektorem a interaktivní tabulí nebo promítací plochou. Dále byly nově vybaveny dvě počítačové učebny s 30 žákovskými pracovišti. V dalších osmi odborných učebnách jsou instalovány stolní počítače a dataprojektory. Je zároveň provedeno kompletní zasíťování všech pavilonů školy s novým serverem a úložištěm dat. Původní počítače z odborných učeben výpočetní techniky budou k dispozici v kmenových třídách jako tzv. digitální hnízdo. Mohou být využívány při skupinové výuce pro rychlé získávání aktuálních informací, které žáci využijí ve vyučování. Realizace projektu začala v druhé polovině roku 2010. Po vánočních prázdninách se učitelé i žáci začali seznamovat s novým zařízením, vyučující absolvují školení k novým technologiím. Nově instalované interaktivní tabule si velmi pochvalují učitelé a hlavně žáci prvního stupně, kterým se líbí možnost vlastního aktivního přístupu k výuce, jednoduché ovládání při dotváření úkolů, rychlé připojení k internetu, velké množství obrazových materiálů, možnost tvorby vlastních digitálních učebních materiálů. Použití dotace navazuje na dlouhodobý záměr školy modernizovat vzdělávání žáků s cílem zvýšit účinnost a atraktivitu vyučování v souladu se školním vzdělávacím programem „Harmonie ducha i těla“.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti zřizovatele – Magistrátu města Havířova.

Mgr. Marie Darebníková (ZŠ K. Světlé Havířov)


Reportáž o otevření učebny PC a celém projektu na stránkách www.tvportaly.cz.

Fotografie

   
žáci při práci s interaktivní tabulí žáci při práci s interaktivní tabulí
   
nově vybavená počítačová učebna nově vybavená počítačová učebna