YoWindow.com Forecast by yr.noPROVOZ ŠD BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN PŘERUŠEN

Žákyně 5.A K. Lopatová dosáhla v rámci Národního testování vynikajícího výsledku v kraji.

Ocenění společnosti Scio

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 19. – 23. 8. 2019 - LETÁK

Tábor s golfem - LETÁK

Příměstský tábor organizace Veselá věda - LETÁK

NÁBOR ŽÁKŮ 1. TŘÍD - POJĎ HRÁT HOKEJ - LETÁK

Environmentální vyúčtování - ZDE
1. 7. - 31. 8. - PRÁZDNINY


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

Školní družina


Školní družina v novém.

   

Akce školní družiny ve šk. roce 2018/2019
Akce školní družiny ve šk. roce 2017/2018
Akce školní družiny ve šk. roce 2016/2017
Akce školní družiny ve šk. roce 2015/2016
Akce školní družiny ve šk. roce 2014/2015
Akce školní družiny ve šk. roce 2013/2014
Akce školní družiny ve šk. roce 2012/2013
Akce školní družiny ve šk. roce 2011/2012
Akce školní družiny ve šk. roce 2010/2011


Školní družina při ZŠ K. Světlé se spolu s jídelnou se nacházejí v samostatném pavilonu sousedícím se školou. Školní jídelna je umístěna v přízemí a zajišťuje žákům školy stravování a pitný režim.

První patro je vyhrazeno školní družině. Zde jsou k dispozici dvě šatny, kancelář vychovatelek a čtyři klubovny. Ve školním roce 2017/2018 máme v družině čtyři oddělení, která navštěvuje celkem 120 žáků. Pro zvýšení bezpečnosti byl ke vstupním dveřím instalován videotelefon.

Děti mají k dispozici spoustu různých her a stavebnic, dětské časopisy, knihy, výtvarné potřeby a sportovní náčiní. V každé klubovně je počítač připojený k internetu. Díky projekci můžeme sdílet společné zážitky (fotografie z akcí), nové poznatky, děti mohou předvést své mimoškolní aktivity ap. Zařízení a vybavení ŠD se pravidelně obnovuje a modernizuje. Pro pobyt venku máme k dispozici hřiště v nedalekém lesoparku a rozlehlou louku s průlezkami a možností hrát fotbal a kolektivní hry.

Pedagogické působení zajišťují čtyři kvalifikované vychovatelky, které se vzájemně doplňují ve svých specializacích.
1. oddělení - Cholevová Božena (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení - Šimková Jana (vychovatelka)
3. oddělení - Murasová Klára (vychovatelka)
4. oddělení - Volejníčková Lucie (vychovatelka)

Vychovatelky se s dětmi účastní akcí a soutěží, které jsou pořádány pro školní družiny z Havířova a okolí a často se vracejí s výborným umístěním. Rovněž navštěvují akce v Musaionu a Kotulově dřevěnce, prezentují školu na Vítání dětí do života, která se konají v neděli na Zámečku v Havířově. Tradičně vyrábějí dárečky k zápisu do školy a prvňáčkům na první školní den.

Provoz ŠD:
ranní 6.00–7.50 hod.
odpolední 11.40–16.30 hod.
Odchody dětí ze školní družiny jsou uvedeny na Přihlášce do školní družiny. Odchází-li dítě v jinou dobu, než je uvedeno, lze ho uvolnit pouze na základě písemné omluvenky rodičů.

Příspěvek za pobyt ve školní družině je stanoven na 150 Kč měsíčně a 75 Kč na každé další dítě z rodiny.

Školní družina se snaží vytvářet pro Vaše děti bezpečné prostředí a vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a dávat jim dostatek námětů k jeho naplňování.