YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

Školní jídelnaPo odebrání obědů, strávníci, kteří ukončují školní docházku nebo přestupují na jinou školu, odevzdají čip p. kuchařce. Následující pracovní den si u ní vyzvednou vrátku za čip. Zbývající dny budou obědy dostávat dle seznamu, který má p. kuchařka každý den k dispizici.


Důležité informace:

V případě, že žák onemocní, může ve školní jídelně odebrat oběd pouze 1. den nemoci. Na další dny je nutno obědy buď odhlásit, nebo na ZŠ Moravská uhradit v plné výši podle věku dítěte:

7-10 let 45,-Kč
10-14 let 47,-Kč
nad 14 let 49,-Kč

V případě nepřítomnosti žáka ve škole, o které rodič ví dopředu (rekreace, lázně atd.) je nutno obědy odhlásit nebo uhradit v plné výši za celou dobu nepřítomnosti. První den je možno odebrat oběd pouze v době nemoci.

Informace pro strávníky zde

Cena čipu - 130,-

Provozní řád školní jídelny – výdejna stravy

a) Obědy jsou k nám dováženy ze ZŠ Moravská. Strávníci mají možnost výběru obědů ze 2-3 jídel. Podrobnější informace o výběru jídel poskytnou p. kuchařky ŠJ K. Světlé nebo Moravská.Výdej obědů začíná v 11:45 hod. a končí ve 14:00 hod. Výdejní doba může být upravována vzhledem k akcím školy a je vždy včas oznámena.

b) Výdej obědů do nosičů jídel je prováděn dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 107/2001Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby. V případě onemocnění vašeho dítěte je možno odebrat oběd pouze 1. den jeho nemoci. Oběd je možno vyzvednout pouze v době od 11:30 hod. do 11:45 hod. Po této době vám bude oběd vydán na talíři a do nosiče si ho musíte přendat sami. Pokud se zákonný zástupce rozhodne, že bude i po další dny nemoci dítěte odebírat stravu do nosičů, musí ji uhradit v plné výši stravného (nutno vyřídit na ZŠ Moravská).

c) Jídlo je vydáno po přiložení čipu u výdejního okénka. Čip je strávníkovi zapůjčen za poplatek 130 ,- Kč, který mu je při ukončení stravování a odevzdání nepoškozeného čipu vrácen. Čipy slouží k registraci strávníka, kontrole odběru jídla a také k přihlašování a odhlašování stravy. V případě ztráty čipu, je třeba zakoupit čip nový (starý čip bude automaticky zablokován), což je možno u p. kuchařky u výdejního okýnka. Strávníkovi bude oběd vydán i při zapomenutí nebo ztrátě čipu (pokud byl oběd předem řádně uhrazen).

d) Při ukončení stravování, ukončení škol. docházky nebo přechodu na jinou školu je nutné:
1) Tuto skutečnost písemně oznámit ŠJ Moravská, Havířov – Šumbark
2) Zrušit povolení k inkasu na svém účtu
3) Vrátit funkční čip

Kontakty:
Základní škola Havířov-Šumbark
Moravská 29/497, Havířov, 736 01
Telefon: 596 884 555, Účet: 272886130267/0100
Email: sjidelna@volny.cz