YoWindow.com Forecast by yr.noZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Fotografie ze školy v přírodě - ZDE

Pozvánka na Setkání rodičů dětí se SVP na téma inkluzivní vzdělávání - INFORMACE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 19. – 23. 8. 2019 - LETÁK

Tábor s golfem - LETÁK

Příměstský tábor organizace Veselá věda - LETÁK

NÁBOR ŽÁKŮ 1. TŘÍD - POJĎ HRÁT HOKEJ - LETÁK

Environmentální vyúčtování - ZDE
17. 6. - školní výlet, Frenštát pod Radhoštěm (3.A,B)

17. 6. - exkurze – Vítkovice (vybraní žáci)

17. 6. - školní výlet – Velehrad (8.A)

19. 6. - školní výlet – Marlenka, Zámek Frýdek – Místek (1.C, 5.B)

20. 6. - mobilní planetárium

21. 6. - mobilní planetárium


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

Zaměstnanci školy, kontakty - 2018/2019

Konzultační hodiny po domluvě s vyučujícím

Telefonní čísla:
Sekretariát: 596 411 038
Školní družina: 721 026 147
Školní jídelna: 721 026 167


Vedení školy

ředitel školy:

Mgr. Jiří Kotaška

e-mail: kotaska@zssvetle.cz

zástupce ředitele:

Mgr. Marie Darebníková

e-mail: darebnikova@zssvetle.onmicrosoft.com

výchovný poradce:

Mgr. Jiří Václavínek

e-mail: vaclavinek@zssvetle.onmicrosoft.com

metodik prevence:

Mgr. Zuzana Majdyšová

e-mail: proboszova@zssvetle.onmicrosoft.com

speciální pedagog:

Mgr. Alena Urbanová

e-mail: urbanova@zssvetle.onmicrosoft.com

sekretariát:

Nikola Těšetíková

e-mail: sekretariat@zssvetle.cz

ekonom:

Táňa Malířová

e-mail: ekonom@zssvetle.cz
I. stupeň - šk. rok 2018/2019

1. ročník

1.A

Mgr. Markéta Fonioková
asist. pedagoga: Šárka Kilnarová

e-mail: foniokova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: kilnarova@zssvetle.onmicrosoft.com

1.B

Mgr. Veronika Zbořilová
asist. pedagoga: Vlasta Konderlová

e-mail: zborilova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: konderlova@zssvetle.onmicrosoft.com

1.C

Mgr. Andrea Szostková
asist. pedagoga: Jana Janová

e-mail: szostkova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: janova@zssvetle.onmicrosoft.com

2. ročník

2.A

Mgr. Hana Ondřejová

e-mail: ondrejova@zssvetle.onmicrosoft.com

2.B

Mgr. Radomíra Volejníčková

e-mail: volejnickova@zssvetle.onmicrosoft.com

3. ročník

3.A

Mgr. Pavlína Mašková
asist. pedagoga: Petra Gödrichová

e-mail: maskova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: godrichova@zssvetle.onmicrosoft.com

3.B

Mgr. Alžběta Hřívová

e-mail: hrivova@zssvetle.onmicrosoft.com

4. ročník

4.A

Mgr. Rostislav Dostál

e-mail: dostal@zssvetle.onmicrosoft.com

4.B

Mgr. Zuzana Majdyšová

e-mail: proboszova@zssvetle.onmicrosoft.com

4.C

Mgr. Veronika Brzáková

e-mail: brzakova@zssvetle.onmicrosoft.com

5. ročník

5.A

Mgr. Lenka Zajoncová
asist. pedagoga: Leona Grimová

e-mail: zajoncova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: grimova@zssvetle.onmicrosoft.com

5.B

Mgr. Andrea Galušková

e-mail: galuskova@zssvetle.onmicrosoft.com
II. stupeň - šk. rok 2018/2019

6. ročník

6.A

Mgr. Denisa Siwková

Př, Z, Ov

e-mail: siwkova@zssvetle.onmicrosoft.com

6.B

Ing. Michaela Foberová

Ch, F, NJ, M

e-mail: foberova@zssvetle.onmicrosoft.com

7. ročník

7.A

Mgr. Lucie Švrčková
asist. pedagoga: Andrea Němcová

Aj, Rj, Ov

e-mail: svrckova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: nemcova@zssvetle.onmicrosoft.com

7.B

Mgr. Martin Kuča

M, F, Psp, Pč

e-mail: kuca@zssvetle.onmicrosoft.com

8. ročník

8.A

Mgr. Jiří Václavínek

Čj, D, Pč

e-mail: vaclavinek@zssvetle.onmicrosoft.com

8.B

Mgr. Jitřenka Rajdusová

Aj, Čj, Ov

e-mail: rajdusova@zssvetle.onmicrosoft.com

9. ročník

9.A

Mgr. Ondřej Pletánek

D, Psp, Ov

e-mail: pletanek@zssvetle.onmicrosoft.com

9.B 

Mgr. Klára Wowrová

Čj, CvČj, Hv

e-mail: wowrova@zssvetle.onmicrosoft.com
Netřídní učitelé, další zaměstnanci

Netřídní učitelé

ŘŠ

Mgr. Jiří Kotaška

Z

Mgr. Marie Darebníková

M

Mgr. Martin Žižka

M, Tv, CvM

e-mail: zizka@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Kateřina Jároši

Vv

e-mail: jarosi@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Pavla Ježowiczová

Z, Ov, Psp, Pč

e-mail: jezowiczova@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Magdaléna Matušínská

Tv, Hv, Psp

e-mail: matusinska@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Dagmar Mlčochová

Aj

e-mail: mlcochova@zssvetle.onmicrosoft.com

Školní družina

vedoucí vychovatelka: 

Božena Cholevová

vychovatelka:

Jana Šimková

vychovatelka:

Klára Murasová

vychovatelka:

Lucie Volejníčková

Výdejna stravy

Růžena Gatnarová

Renáta Hlaváčová

Irena Balounová

Kateřina Hofmanová

Správní zaměstnanci

údržbář

Petr Dvořák

uklízečka

Libuše Krainová

uklízečka

Šárka Trojancová

uklízečka

Zdeňka Staufčíková

uklízečka

Marie Siváková

uklízečka

Lenka Pidhorodecká
legenda:

Čj - jazyk český

Aj - jazyk anglický 

Nj - jazyk německý

M - matematika

Fy - fyzika

Ch - chemie

Př - přírodopis

D - dějepis

Z - zeměpis

Ov - občanská výchova 

Vp - volba povolání 

Vv - výtvarná výchova

Hv - hudební výchova

Tv - tělesná výchova

Pč - pracovní činnosti

Vkz - Výchova ke zdraví

Rj - ruský jazyk

Psp - práce s počítačem

cvič. z Čj, M - cvičení z Čj, M

Pěs - pěstitelství

Vp - volba povolání

Vla - vlastivěda

Dom - domácí nauka

Prv - prvouka