YoWindow.com Forecast by yr.noPROVOZ ŠD BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN PŘERUŠEN

Žákyně 5.A K. Lopatová dosáhla v rámci Národního testování vynikajícího výsledku v kraji.

Ocenění společnosti Scio

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 19. – 23. 8. 2019 - LETÁK

Tábor s golfem - LETÁK

Příměstský tábor organizace Veselá věda - LETÁK

NÁBOR ŽÁKŮ 1. TŘÍD - POJĎ HRÁT HOKEJ - LETÁK

Environmentální vyúčtování - ZDE
1. 7. - 31. 8. - PRÁZDNINY


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

Zaměstnanci školy, kontakty - 2019/2020

Konzultační hodiny po domluvě s vyučujícím

Telefonní čísla:
Sekretariát: 596 411 038
Školní družina: 721 026 147
Školní jídelna: 721 026 167


Vedení školy

ředitel školy:

Mgr. Jiří Kotaška

e-mail: kotaska@zssvetle.cz

zástupce ředitele:

Mgr. Jiří Václavínek

e-mail: vaclavinek@zssvetle.onmicrosoft.com

výchovný poradce:

Mgr. Denisa Siwková

e-mail: siwkova@zssvetle.onmicrosoft.com

metodik prevence:

Mgr. Zuzana Majdyšová

e-mail: majdysova@zssvetle.onmicrosoft.com

speciální pedagog:

Mgr. Alena Urbanová

e-mail: urbanova@zssvetle.onmicrosoft.com

sekretariát:

Nikola Těšetíková

e-mail: sekretariat@zssvetle.cz

ekonom:

Táňa Malířová

e-mail: ekonom@zssvetle.cz
I. stupeň - šk. rok 2019/2020

1. ročník

1.A

Mgr. Hana Ondřejová

e-mail: ondrejova@zssvetle.onmicrosoft.com

1.B

Mgr. Radomíra Volejníčková

e-mail: volejnickova@zssvetle.onmicrosoft.com

2. ročník

2.A

Mgr. Markéta Fonioková
AP: Šárka Kilnarová

e-mail: foniokova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: kilnarova@zssvetle.onmicrosoft.com

2.B

Mgr. Veronika Zbořilová
AP: Vlasta Konderlová

e-mail: zborilova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: konderlova@zssvetle.onmicrosoft.com

2.C

Mgr. Andrea Szostková
AP: Jana Janová

e-mail: szostkova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: janova@zssvetle.onmicrosoft.com

3. ročník

3.A

Mgr. Andrea Galušková

e-mail: galuskova@zssvetle.onmicrosoft.com

3.B

Mgr. Lenka Zajoncová

e-mail: zajoncova@zssvetle.onmicrosoft.com

4. ročník

4.A

Mgr. Pavlína Mašková
AP: Petra Gödrichová

e-mail: maskova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: godrichova@zssvetle.onmicrosoft.com

4.B

Mgr. Alžběta Hřívová

e-mail: hrivova@zssvetle.onmicrosoft.com

5. ročník

5.A

Mgr. Rostislav Dostál

e-mail: dostal@zssvetle.onmicrosoft.com

5.B

Mgr. Zuzana Majdyšová

e-mail: majdysova@zssvetle.onmicrosoft.com

5.C

Mgr. Zlatuše Foltýnová

e-mail: foltynova@zssvetle.onmicrosoft.com
II. stupeň - šk. rok 2019/2020

6. ročník

6.A

Mgr. Ondřej Pletánek
AP: Leona Grimová

D, Psp, Ov

e-mail: pletanek@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: grimova@zssvetle.onmicrosoft.com

6.B 

Mgr. Klára Wowrová

Čj, CvČj, Hv

e-mail: wowrova@zssvetle.onmicrosoft.com

7. ročník

7.A

Mgr. Denisa Siwková

Př, Z

e-mail: siwkova@zssvetle.onmicrosoft.com

7.B

Ing. Michaela Foberová

Ch, F, NJ, Dom, Pč

e-mail: foberova@zssvetle.onmicrosoft.com

8. ročník

8.A

Mgr. Lucie Švrčková
AP: Andrea Němcová

Aj, Rj, Ov

e-mail: svrckova@zssvetle.onmicrosoft.com
e-mail: nemcova@zssvetle.onmicrosoft.com

8.B

Mgr. Martin Kuča

M, F, Psp, Pč

e-mail: kuca@zssvetle.onmicrosoft.com

9. ročník

9.A

Mgr. Kateřina Jároši

Vv, Pč, Ov

e-mail: jarosi@zssvetle.onmicrosoft.com

9.B

Mgr. Jitřenka Rajdusová

Aj, Čj, Ov

e-mail: rajdusova@zssvetle.onmicrosoft.com
Netřídní učitelé, další zaměstnanci

Netřídní učitelé

ŘŠ

Mgr. Jiří Kotaška

Z

Mgr. Marie Darebníková

M

e-mail: darebnikova@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Petra Melecká

Pří, Vla, Vv, Pč, Hv, Psp

e-mail: melecka@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Michaela Vargová

Čj, Ov, Vkz

e-mail: vargova@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Magdaléna Matušínská

Tv, Hv, Psp

e-mail: matusinska@zssvetle.onmicrosoft.com

Mgr. Pavlína Cundová

M, CvM, Psp

e-mail: cundova@zssvetle.onmicrosoft.com

Školní družina

vedoucí vychovatelka: 

Lucie Volejníčková

vychovatelka:

Jana Šimková

vychovatelka:

Klára Murasová

vychovatelka:

Vladimíra Heinzová

Výdejna stravy

Růžena Gatnarová

Renáta Hlaváčová

Irena Balounová

Kateřina Hofmanová

Správní zaměstnanci

údržbář

Petr Dvořák

uklízečka

Libuše Krainová

uklízečka

Šárka Trojancová

uklízečka

Zdeňka Staufčíková

uklízečka

Marie Siváková

uklízečka

Lenka Pidhorodecká
legenda:

Čj - jazyk český

Aj - jazyk anglický 

Nj - jazyk německý

M - matematika

Fy - fyzika

Ch - chemie

Př - přírodopis

D - dějepis

Z - zeměpis

Ov - občanská výchova 

Vp - volba povolání 

Vv - výtvarná výchova

Hv - hudební výchova

Tv - tělesná výchova

Pč - pracovní činnosti

Vkz - Výchova ke zdraví

Rj - ruský jazyk

Psp - práce s počítačem

cvič. z Čj, M - cvičení z Čj, M

Pěs - pěstitelství

Vp - volba povolání

Vla - vlastivěda

Dom - domácí nauka

Prv - prvouka