YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

Zaměstnanci školy, kontakty - 2019/2020

Konzultační hodiny po domluvě s vyučujícím

Telefonní čísla:
Sekretariát: 596 411 038
Školní družina: 721 026 147
Školní jídelna: 721 026 167


Vedení školy

ředitel školy:

Mgr. Jiří Kotaška

e-mail: kotaska@zssvetle.cz

zástupce ředitele:

Mgr. Jiří Václavínek

e-mail: vaclavinek@zssvetle.cz

výchovný poradce pro 1. stupeň:

Mgr. Denisa Siwková

e-mail: siwkova@zssvetle.cz
(konzultační hodiny: úterý od 7:00 - 7:45 a po dohodě kdykoliv)

výchovný poradce pro 2. stupeň:

Mgr. Jiří Václavínek

e-mail: vaclavinek@zssvetle.cz

metodik prevence:

Mgr. Zuzana Majdyšová

e-mail: majdysova@zssvetle.cz

speciální pedagog:

Mgr. Alena Urbanová

e-mail: urbanova@zssvetle.cz

sekretariát:

Nikola Těšetíková

e-mail: sekretariat@zssvetle.cz

ekonom:

Táňa Malířová

e-mail: ekonom@zssvetle.cz

školní družina:

vedoucí vychovatelka: Lucie Volejníčková

e-mail: druzina@zssvetle.cz
I. stupeň - šk. rok 2019/2020

1. ročník

1.A

Mgr. Hana Ondřejová
AP: Aneta Kostková

e-mail: ondrejova@zssvetle.cz
e-mail: kostkova@zssvetle.cz

1.B

Mgr. Radomíra Volejníčková

e-mail: volejnickova@zssvetle.cz

2. ročník

2.A

Mgr. Markéta Fonioková
AP: Monika Jaworková

e-mail: foniokova@zssvetle.cz
e-mail: jaworkova@zssvetle.cz

2.B

Mgr. Veronika Zbořilová

e-mail: zborilova@zssvetle.cz

2.C

Mgr. Andrea Szostková
AP: Jana Janová

e-mail: szostkova@zssvetle.cz
e-mail: janova@zssvetle.cz

3. ročník

3.A

Mgr. Andrea Galušková

e-mail: galuskova@zssvetle.cz

3.B

Mgr. Lenka Zajoncová

e-mail: zajoncova@zssvetle.cz

4. ročník

4.A

Mgr. Pavlína Mašková
AP: Petra Gödrichová

e-mail: maskova@zssvetle.cz
e-mail: godrichova@zssvetle.cz

4.B

Mgr. Alžběta Hřívová

e-mail: hrivova@zssvetle.cz

5. ročník

5.A

Mgr. Rostislav Dostál

e-mail: dostal@zssvetle.cz

5.B

Mgr. Zuzana Majdyšová

e-mail: majdysova@zssvetle.cz

5.C

Mgr. Zlatuše Foltýnová

e-mail: foltynova@zssvetle.cz
II. stupeň - šk. rok 2019/2020

6. ročník

6.A

Mgr. Ondřej Pletánek (D, Psp, Ov)
AP: Leona Grimová

e-mail: pletanek@zssvetle.cz
e-mail: grimova@zssvetle.cz

6.B 

Mgr. Klára Wowrová (Čj, CvČj, Hv)

e-mail: wowrova@zssvetle.cz

7. ročník

7.A

Mgr. Denisa Siwková (Př, Z)

e-mail: siwkova@zssvetle.cz

7.B

Ing. Michaela Foberová (Ch, F, NJ, Dom, Pč)

e-mail: foberova@zssvetle.cz

8. ročník

8.A

Mgr. Lucie Švrčková (Aj, Rj, Ov)
AP: Andrea Němcová

e-mail: svrckova@zssvetle.cz
e-mail: nemcova@zssvetle.cz

8.B

Mgr. Martin Kuča (M, F, Psp, Pč)

e-mail: kuca@zssvetle.cz

9. ročník

9.A

Mgr. Kateřina Jároši (Vv, Pč, Ov)

e-mail: jarosi@zssvetle.cz

9.B

Mgr. Jitřenka Rajdusová (Aj, Čj, Ov)

e-mail: rajdusova@zssvetle.cz
Netřídní učitelé, další zaměstnanci

Netřídní učitelé

ŘŠ

Mgr. Jiří Kotaška

Z

Mgr. Marie Darebníková

M

e-mail: darebnikova@zssvetle.cz

Mgr. Petra Melecká

Pří, Vla, Vv, Pč, Hv, Psp

e-mail: melecka@zssvetle.cz

Mgr. Michaela Vargová

Čj, Ov, Vkz

e-mail: vargova@zssvetle.cz

Mgr. Magdaléna Halatová

Tv, Hv, Psp

e-mail: halatova@zssvetle.cz

Mgr. Pavlína Cundová

M, CvM, Psp

e-mail: cundova@zssvetle.cz

Školní družina

vedoucí vychovatelka: 

Lucie Volejníčková

vychovatelka:

Jana Šimková

vychovatelka:

Klára Murasová

vychovatelka:

Vladimíra Heinzová

Výdejna stravy

Růžena Gatnarová

Renáta Hlaváčová

Irena Balounová

Kateřina Petruželová

Správní zaměstnanci

údržbář

Petr Dvořák

uklízečka

Libuše Krainová

uklízečka

Šárka Trojancová

uklízečka

Zdeňka Staufčíková

uklízečka

Lenka Pidhorodecká

uklízečka

Krupinská Janka
legenda:

Čj - jazyk český

Aj - jazyk anglický 

Nj - jazyk německý

M - matematika

Fy - fyzika

Ch - chemie

Př - přírodopis

D - dějepis

Z - zeměpis

Ov - občanská výchova 

Vp - volba povolání 

Vv - výtvarná výchova

Hv - hudební výchova

Tv - tělesná výchova

Pč - pracovní činnosti

Vkz - Výchova ke zdraví

Rj - ruský jazyk

Psp - práce s počítačem

cvič. z Čj, M - cvičení z Čj, M

Pěs - pěstitelství

Vp - volba povolání

Vla - vlastivěda

Dom - domácí nauka

Prv - prvouka