YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

VOLBA POVOLÁNÍ

Pro rodiče (2019/20):

Aktualizace 10. 10. 2019:

- všichni žáci odcházející na střední školy dostali v říjnu Atlas školství v Moravskoslezském kraji
- k volbě SŠ pomáhají i stránky infoabsolvent a atlasskolstvi
- ve čtvrtek 31. 10. 2019 proběhne ve sportovní hale Slavii Burza povolání
- 15. 1. 2020 se bude konat informativní schůzka – přihlášky, zápisové lístky, konkrétní informace
- na začátku února (kvůli pol. klasifikaci) Vám škola vytiskne přihlášky i s potvrzenými známkami
- v prvním kole se podávají dvě přihlášky, termín zaslání na SŠ je do 1. března 2020, zasílá rodič
- zápisové lístky sloužící k přihlášení se ke studiu na střední škole se vydávají pouze rodičům – primárně na schůzce 15. 1. 2020
- pro maturitní obory se konají jednotné přijímací zkoušky z Jč a M, zkoušky má na starost společnost Cermat
- termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 14. dubna a 15. dubna 2020, u osmiletých gymnázií pak 16. a 17. dubna 2020
- náhradní terminy jsou stanoveny na 13. a 14. května 2020
- pokud máte jakékoliv obtíže v oblasti volby střední školy, neváhejte kontaktovat výchovného poradce

Mgr. Jiří Václavínek (výchovný poradce pro 2. stupeň), Mgr. Denisa Siwková (výchovný poradce pro 1. stupeň)


(2013/14):

Důležité: V novém občanském zákoníku jsou úpravy vztahující se k přijímacímu řízení na střední školy (vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl. MZ č. 79/2013 Sb.). Spočívají v tom, že pokud student potřebuje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, musí přijít k lékaři kromě přihlášky i s formulářem Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tento formulář musí být potvrzen lékařem ve 3 vyhotoveních, jeden z těchto formulářů potvrzených lékařem je pak nutné doručit na adresu školy společně s přihláškou ke studiu. Tato informace je nová a v podstatě část středních škol ani lékařů o tom neví, vše se uvádí teprve do chodu, a proto Vám přihlášku možná potvrdí i bez tohoto formuláře, jak už se i stalo. Přesto Vás upozorňuji na tuto skutečnost. Formuláře Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro jednotlivé maturitní i učební obory je nutno vyzvednout si na jednotlivých středních školách/jejich webových stránkách. SŠ Sýkorova např. má tyto formuláře pro své obory již ke stažení.


Kam po ZŠ? Rozhodnu se správně?

Tyto a další otázky si kladou vycházející žáci. Již v 8. ročníku mají děvčata a chlapci předmět „Volba povolání“.
Poznávají svou osobnost pro správnou volbu povolání, využívají své poznatky v praxi, rozvíjejí své dovednosti a schopnosti, uvědomují si podíl vlastní zodpovědnosti při rozhodování, získávají přehled o nabídkách vzdělávání, umí si poradit v zátěžových situacích spojených s přechodem ze ZŠ na SŠ, uvědomují si rozdíl mezi školou a zaměstnáním, seznamují se s pracovními příležitostmi v regionu.
Sami zjistí, že na trhu práce jsou žádáni uchazeči s kladným, aktivním přístupem, ochotou učit se novým věcem a poznatkům. Důležité je poznání, že vzdělání má trvalou hodnotu a že veškeré nabyté znalosti a dovednosti mohou využít v profesním životě.
Je nutné se rozhodnout zodpovědně, neboť první nasměrování do jisté míry může ovlivnit budoucí profesní život.
Žáci i rodiče se mohou informovat u výchovné poradkyně, TU i ostatních pedagogů.


Vzdělání je schopnost porozumět druhým. (J.W.Goethe)
Neučíme se pro školu, ale pro život. (Seneca)
Praxe je nejlepší učitelka. (Cicero)


„Desatero“ ke správné volbě povolání

1. Rozhodující jsou mé předpoklady, schopnosti a zájmy.
2. Diskutuj s VP, učiteli, rodiči a známými.
3. Opatři si informační brožuru k volbě povolání.
4. Vytvoř si seznam oborů, které tě zajímají a kterým by ses chtěl(a) věnovat.
5. Vytvoř si seznam škol.
6. Navštiv střední školy (DOD).
7. Získej více informací o škole.
8. Využij poradenských služeb – IPS (portal.mpsv.cz)
9. Připrav se na přijímací zkoušky.
10. V případě studijních či výchovných problémů navštiv PPP.


Užitečné webové stránky:

Moravskoslezský kraj
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
SCIO
Průvodce světem povolání
Zkoušky nanečisto
KVIC
Atlas školství