YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

PROJEKTY

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, veřejnosti.

Přehled zapojenosti školy do projektové činnosti ve zlepšování kvality vzdělávání:

1. E – GROW - Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v základních školách na území města Havířov. Smyslem projektu je vytvořit sady výukových materiálů, které budou využívat vyučující havířovských škol a zároveň zlepšit vybavení školy odpovídající technikou. Škola zpracovává výukové materiály v předmětech výpočetní technika, dějepis a zeměpis, získá vybavení do nové interaktivní učebny - PC a interaktivní tabuli.
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá pro výuku.

2. Počítač – součást moderní výuky. Projekt zaměřený na vybavení školy multimediální technikou – do každé kmenové učebny bude pořízeno PC v integrovaném učitelském pracovišti a dataprojektor. Obě stávající učebny výpočetní techniky budou modernizovány (nová PC, dataprojektor, interaktivní tabule).
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá pro výuku.

3. EU peníze školám. V květnu vyhlášený projekt MŠMT nabízí další zkvalitnění výuky formou individualizace nebo inovace výuky s finanční podporou na materiální vybavení školy.
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá.

4. Oranžová učebna. Modernizace stávající a nevyhovující učebny chemie. Podaná žádost do Nadace ČEZ.
Projekt neschválen.

5. Monitoring vod, ovzduší a černých skládek v částech města Havířov Podlesí a Bludovice. Interaktivní výuka přírodopisu s využitím moderní měřící techniky. Schválená žádost (viz. logo OKD na úvodní stránce).
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá pro výuku.

6. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK ČEZ pod názvem " S ÚSMĚVEM LADNĚ A KRÁSNĚ" byl podán v listopadu 2011, schválen v dubnu 2012 a úspěšně dokončen v prosinci 2012.

7. „Přírodní vědy – moderně a zajímavě“ výzva č. 30 Modernizace výuky na základních školách – ROP Moravskoslezsko. Projekt realizován a dokončen v červnu 2015.

8. Světlušky v Anglii – výzva MŠMT č. 56 - zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt ve Velké Británii. (projekt realizován a ukončen)

9. Technické vzdělávání – výzva MŠMT č. 57 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, vybavení školních dílen a Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. (projekt realizován a ukončen)

10. Škola pro všechny – výzva MŠMT pro podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – zajištění speciálního pedagoga, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her. (projekt v současné době realizován - ZDE)

Všechny projekty výraznou měrou pomáhají žákům i vyučujícím v dalším vzdělávacím procesu, zlepšuje se materiální vybavení školy, pracuje se s novými didaktickými metodami, výuka je názornější a přitažlivější pro žáky i vyučující.

V Havířově 1. 12. 2016                                          Mgr. Jiří Kotaška, ŘŠ