Distanční výuka (14.-23. 10.) | Základní škola K. Světlé

Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí

Distanční výuka (14.-23. 10.) 13.10.2020

Distanční výuka (14.-23. 10.)

Ve dnech 14. – 23. října se ruší osobní přítomnost žáků ve škole a výuka bude probíhat distanční formou.

Distanční výuka bude probíhat přes MS Teams, kde budou vyučující organizovat online setkání se žáky daných tříd. Rozvrh pro distanční výuku žáků najdete ve ŠkoleOnline, ve třídách na 1. stupni bude výuka organizovaná podle požadavků třídních učitelek a konzultace se zákonnými zástupci. V obou případech se jedná o kombinaci online a offline výuky.

Distanční výuka je pro žáky POVINNÁ!

Potvrzení o uzavření škola nebude vydávat, dle slov vlády by mělo stačit prohlášení se jménem a rodným číslem dítěte a názvem zařízení.

Chtěli bychom předem poděkovat všem zákonným zástupcům za spolupráci během tohoto období. Bez Vaší pomoci při přípravě vhodného prostředí pro učení Vašeho dítěte – našeho  žáka – se neobejdeme. Věříme, že se nám vše brzy vrátí do běžného režimu.

OBĚDY:

Ve dnech 14. – 23. října 2020 bude možné odebírat obědy žáky, kteří jsou na distanční výuce.

Obědy se budou vydávat POUZE do jídlonosiče!!! Žák dostane tác s talíři a obědem, odnese si ho na stůl, přeloží si ho do svého jídlonosiče, odnese tác s talířem zpět do odkládacího okna a odchází ze ŠJ.

Čas výdeje oběda (bude striktně vyžadován):

11,40 - 12,20      1., 2., 3. ročník

12,25 – 12,45     4., 5. ročník

12,50 – 13,20     6. a 7. ročník

13,25 – 14,00     8. a 9. ročník

Obědy se hromadně neodhlašují. Pokud nemáte zájem o obědy, musíte si je sami odhlásit!!!

V Havířově 13. 10. 2020

Mgr. Jiří Kotaška (řš)

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít