ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Doučování
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

Zápis do 1. tříd - INFORMACE 30.3.2021

Zápis do 1. tříd - INFORMACE

Vážení rodiče,
s ohledem na stávající situaci podáváme informaci o novém způsobu zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2021/22.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

ŠKOLSKÝ OBVOD 11 - spádová škola: 

Kmochova, Okrajová, Junácká, Myslbekova, Přemyslova, E. Krásnohorské, Šrámkova, Kollárova, E. Holuba, Želivského, Kosmonautů, K. Světlé, Čelakovského, Přímá, Škroupova, Dlouhá třída – orient. č. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 a 46, 17. listopadu – orient. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  V případě zrušení mimořádných opatření bude zorganizováno osobní setkání nově zapsaných žáků a jejich zákonných zástupců s učiteli. Současně se všichni budou moci seznámit s prostředím školy a se vzdělávacím programem. Smysl tohoto osobního setkání s Vámi je především motivační a zároveň organizační.

Termín zápisu: 12.-23. 4. 2021              

Způsob zápisu: Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2015 a starších. Žádosti o přijetí pro školní rok 2021/2022 jsou ke stažení na webových stránkách školy. Rovněž budou vydávány v kanceláři školy. 

 Vyplněné a podepsané žádosti můžete předat v uvedeném termínu následujícím způsobem:

•       osobně 12. 4. PO a 13. 4. ÚT – 13-17h, 16. 4. PÁ 8-13h, vezměte si svůj OP a RL dítěte, případně po telefonické domluvě

•      datovou schránkou školy q9tiv9a + kopie RL

•      e-mailem na zssvetle.havirov@seznam.cz, s elektronickým podpisem + kopie RL

•      poštou na adresu školy s datem odeslání nejpozději 23. 4. 2021 + kopie RL

 

Žádost o přijetí musí zaslat i rodiče dětí, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad.

Zákonní zástupci žádající odklad povinné školní docházky musí vyplnit Žádost o odklad.

K dispozici je také Zápisní lístek do školní družiny.

 

Kritéria pro přijetí: Škola přijme žáky do 2 tříd.

1. děti ze spádové oblasti

2. děti z nespádových oblastí do max. kapacity školy (pokud počet těchto přihlášených přesáhne kapacitu školy, bude provedeno losování).

Pro přijetí NENÍ rozhodující pořadí při zápisu!

VEŠKERÉ TISKOPISY NALEZNETE: ZDE

V Havířově 10. 3. 2021                                                                                                       

Mgr. Jiří Kotaška, ředitel školy

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít