Zápis do 1. tříd (aktualizováno 2. 4. 2020) | Základní škola K. Světlé

Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí

Zápis do 1. tříd (aktualizováno 2. 4. 2020) 2.4.2020

Zápis do 1. tříd (aktualizováno 2. 4. 2020)

2. 4. 2020

Zápis do 1. tříd bude probíhat ve vestibulu školy.

Žádost o přijetí najdete ke stažení (.docx, .pdf) - ZDE

Po prvních zkušenostech z Vaší strany zdůrazňujeme, že NELZE přihlášku s Vaším podpisem poslat oskenovanou mailem, musí obsahovat elektronický podpis.


27. 3. 2020

POZOR ZMĚNA!!!!!!!!!

Vážení rodiče,
s ohledem na stávající situaci podáváme informaci o novém způsobu zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2020/21.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

ŠKOLSKÝ OBVOD 11 - spádová škola: 

Kmochova,  Okrajová, Junácká, Myslbekova, Přemyslova, E. Krásnohorské, Šrámkova,  Kollárova, E. Holuba, Želivského, Kosmonautů, K. Světlé, Čelakovského,  Přímá, Škroupova, Dlouhá třída – orient. č. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 a  46, 17. listopadu – orient. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Po ukončení mimořádných opatření bude zorganizováno osobní setkání nově  zapsaných žáků a jejich zákonných zástupců s učiteli. Současně se  všichni budou moci seznámit s prostředím školy a se vzdělávacím  programem. Smysl tohoto osobního setkání s Vámi je především motivační a  zároveň organizační.

Termín zápisu: 6. – 17. 4. 2020

Způsob zápisu: Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2014 a starších. Žádosti o přijetí 2020/2021 jsou ke stažení (DOCX, PDF) na www.zssvetle.cz,  budou rovněž vydávány v kanceláři školy. Přihlášku lze vyplnit nejdříve  s datem 6. dubna 2020. Rodičům, kteří již vyplnili přihlášku online,  zašleme do 3. dubna tuto přihlášku zpět k podpisu.

Vyplněné a podepsané žádosti můžete předat v uvedeném termínu (AKTUALIZACE 27. 3. 2020):

  • datovou schránkou školy q9tiv9a
  • s ověřeným elektronickým podpisem, naskenované mailem na zssvetle.havirov@seznam.cz
  • poštou na adresu školy s datem odeslání nejpozději 17. 4. 2020
  • ve škole, PRO ZÁPIS 6. A 7. DUBNA JE NUTNO SE ZAPSAT DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH ŠKOLY, PŮVODNÍ REZERVACE PLATÍ, vezměte svůj OP a RL dítěte - el. přihláška k zápisu do 1. třídy: ZDE

Žádost o přijetí musí zaslat i rodiče dětí, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad. Zákonní zástupci žádající odklad povinné školní docházky musí vyplnit Žádost o odklad - ZDE.

K dispozici je také Zápisní lístek do školní družiny - ZDE.


25. 3. 2020

Kritéria pro přijetí: Škola přijme žáky do 2 tříd.

1. děti ze spádové oblasti

2. děti z nespádových oblastí do max. kapacity školy (pokud počet těchto přihlášených přesáhne kapacitu školy, bude provedeno losování)


20. 3. 2020

Vzhledem k současné situaci přineseme v brzké době aktuální informace ohledně postupu při zápisu do 1. tříd. Situace se neustále vyvíjí, sledujte naše webové stránky. Děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.


16. 2. 2020

Na následující stránce je možné vyplnit elektronickou přihlášku k zápisu do 1. třídy. Registrace probíhá v období od 2. 3. 2020 do 5. 4. 2020. 

El. přihláška k zápisu do 1. třídy: ZDE


© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít