ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Školní vrba
Doučování

Doplňovací volby do ŠKOLSKÉ RADY 20.6.2024

Doplňovací volba do ŠKOLSKÉ RADY 

Podle  ustanovení par. 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je povinností  zvolit novou členku (člena) školské rady (v případě - vzdání se funkce  písemným prohlášením).  

Doplňovací volba se týká člena(členky) z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.  

Volební období školské rady je tříleté. 

Kandidátní listina: 

Třída V. B – Kotajny Zuzana 

Volby se uskuteční elektronicky 16. 9. 2024, stejně, jako při řádných volbách, instrukce budou zaslány. 

V Havířově 21. 6. 2024 

Ing. Mgr. et Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., MBA 

Ředitel ZŠ K. Světlé

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít