Volba povolání | Základní škola K. Světlé

Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí

Volba povolání

Volba povolání

Pro rodiče (2020/2021):

Aktualizace 4. 2. 2021:

Opatřením obecné povahy Č. j. MSMT 43073/2020-3 mají možnost ředitelé středních škol jednotnou přijímací zkoušku zrušit u maturitních oborů pro studium v 2021/2022. Následně musí ale stanovit vlastní školní přijímací zkoušku. V případě, že jednotnou přijímací zkoušku využijí, platí termín zkoušky 12. dubna 2021 pro první školu uvedenou na přihlášce, pro druhou v pořadí 13. dubna 2021.

Pokud však další škola uvedená na přihlášce nepořádá jednotné přijímací zkoušky, koná uchazeč přijímací zkoušku (jednotnou) dvakrát na stejné škole.

U osmiletého gymnázia se jednotná přijímací zkouška koná 14. a 15. dubna 2021.

Pečlivě proto prosím prostudujte podmínky přijímacího řízení na jednotlivých středních školách.

Zároveň upozorňujeme, že Střední škola Dakol vyžaduje na přihlášce  známky ze 7. a prvního pololetí 8. ročníku. Objevíte-li i další školy, které požadují odlišné výsledky ze základní školy, přihlášku Vám vytiskneme novou/potvrdíme kopii vysvědčení.


Aktualizace 13. 1. 2021:

 • online veletrh středních škol - leták najdete v příloze (dole na stránce)
 • informace o SŠ - IDNES
 • od 13. 1. 2021 probíhá online burza povolání - VSTUP
 • v příloze najdete prezentaci (dole na stránce)
 • všichni žáci odcházející na střední školy obdrželi v prosinci Atlas školství v Moravskoslezském kraji
 • k volbě SŠ pomáhají i stránky infoabsolvent a atlasskolstvi
 • Burza povolání ve sportovní hale Slavii je kvůli epidemiologické situaci zrušena
 • 12. 1. 2021 v 16.00 se bude konat informativní schůzka – přihlášky, zápisové lístky, konkrétní informace (ZRUŠENO)
 • na začátku února (kvůli pol. klasifikaci) Vám škola vytiskne přihlášky i s potvrzenými známkami
 • v prvním kole se podávají dvě přihlášky, termín zaslání na SŠ je do 1. března 2021, zasílá rodič
 • zápisové lístky sloužící k přihlášení se ke studiu na střední škole se vydávají pouze rodičům – primárně na schůzce 12. 1. 2021 (ZRUŠENO) - budou předány po zlepšení epid. situace, nejpozději do 15. března
 • pro maturitní obory se konají jednotné přijímací zkoušky z Jč a M, zkoušky má na starost společnost Cermat (ZRUŠENO)
 • termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. dubna a 13. dubna 2021, u osmiletých gymnázií pak 14. a 15. dubna 2021
 • náhradní terminy jsou stanoveny na 12. a 13. května 2021
 • pokud máte jakékoliv obtíže v oblasti volby střední školy, neváhejte kontaktovat výchovného poradce
 • v příloze najdete také leták k volbě povolání (PDF)

Mgr. Jiří Václavínek (výchovný poradce pro 2. stupeň), 

Mgr. Denisa Siwková (výchovný poradce pro 1. stupeň)

(2013/14):

Důležité: V novém občanském zákoníku jsou úpravy vztahující se  k přijímacímu řízení na střední školy (vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl.  MZ č. 79/2013 Sb.).  Spočívají v tom, že pokud student potřebuje potvrzení lékaře o zdravotní  způsobilosti, musí přijít k lékaři kromě přihlášky i s formulářem  Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.  Tento formulář musí být potvrzen lékařem ve 3 vyhotoveních, jeden z  těchto formulářů potvrzených lékařem je pak nutné doručit na adresu  školy společně s přihláškou ke studiu. Tato informace je nová a v podstatě část středních škol ani lékařů o tom  neví, vše se uvádí teprve do chodu, a proto Vám přihlášku možná potvrdí  i bez tohoto formuláře, jak už se i stalo.  Přesto Vás upozorňuji na tuto skutečnost.  Formuláře Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro  jednotlivé maturitní i učební obory je nutno vyzvednout si na  jednotlivých středních školách/jejich webových stránkách. SŠ Sýkorova např. má tyto formuláře pro své obory již ke stažení.

Kam po ZŠ? Rozhodnu se správně?

Tyto a další otázky si kladou vycházející žáci. Již v 8. ročníku mají děvčata a chlapci předmět „Volba povolání“.
Poznávají svou osobnost pro správnou volbu povolání, využívají své  poznatky v praxi, rozvíjejí své dovednosti a schopnosti,  uvědomují si podíl vlastní zodpovědnosti při rozhodování, získávají  přehled o nabídkách vzdělávání, umí si poradit v zátěžových situacích  spojených s přechodem ze ZŠ na SŠ,  uvědomují si rozdíl mezi školou a zaměstnáním, seznamují se s pracovními  příležitostmi v regionu.
Sami zjistí, že na trhu práce jsou žádáni uchazeči s kladným, aktivním přístupem, ochotou učit se novým věcem a poznatkům.  Důležité je poznání, že vzdělání má trvalou hodnotu a že veškeré nabyté znalosti a dovednosti mohou využít v profesním životě.
Je nutné se rozhodnout zodpovědně, neboť první nasměrování do jisté míry může ovlivnit budoucí profesní život.
Žáci i rodiče se mohou informovat u výchovné poradkyně, TU i ostatních pedagogů.

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. (J. W. Goethe)
Neučíme se pro školu, ale pro život. (Seneca)
Praxe je nejlepší učitelka. (Cicero)

„Desatero“ ke správné volbě povolání

1. Rozhodující jsou mé předpoklady, schopnosti a zájmy.
2. Diskutuj  s VP, učiteli, rodiči a známými.
3. Opatři si informační brožuru k volbě povolání.
4. Vytvoř si seznam oborů, které tě zajímají a kterým by ses chtěl(a) věnovat.
5. Vytvoř si seznam škol.
6. Navštiv střední školy (DOD).
7. Získej více informací o škole.
8. Využij poradenských služeb – IPS (portal.mpsv.cz)
9. Připrav se na přijímací zkoušky.
10. V případě studijních či výchovných problémů navštiv PPP.

Užitečné webové stránky:

Moravskoslezský kraj
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
SCIO
Průvodce světem povolání
Zkoušky nanečisto
KVIC
Atlas školství                                                                    

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít