ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Doučování
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

Volba povolání

Volba povolání

Stránky o řemeslech: https://remeslomarespekt.msk.cz/ 

Pro rodiče (2021/2022):

Aktualizace 24. 9. 2021:

- všichni žáci odcházející na střední školy obdrží v říjnu/listopadu Atlas školství v Moravskoslezském kraji

- k volbě SŠ pomáhají i stránky infoabsolvent a atlasskolstvi

- Burza povolání ve sportovní hale Slavii je kvůli epidemiologické situaci zrušena

- aktuální informace k veletrhům středních škol MSK jsou k dispozici zde: Informační a poradenské středisko (uradprace.cz)

- Online veletrh středních škol MSK: https://veletrh-skol.msk.cz/skoly/terminy

- individuální poradenství na IPS ÚP Havířov – Mgr. Jitka Tichá

- informativní brožura  Průvodce devítkou 2021-2022 

- 11. 1. 2022 v 16.00 se bude konat informativní schůzka – přihlášky, zápisové lístky, konkrétní informace

- přihlášky i s potvrzenými známkami školou žáci obdrží společně s pololetním vysvědčením

- v prvním kole se podávají dvě přihlášky, termín zaslání na SŠ je do 1. března 2022, zasílá rodič

- datum podání přihlášek na umělecké školy je do 30.11. 2021

- zápisové lístky sloužící k přihlášení se ke studiu na střední škole se vydávají pouze rodičům – primárně na schůzce 11. 1. 2022

- pro maturitní obory se konají jednotné přijímací zkoušky z Jč a M, zkoušky má na starost společnost Cermat

- termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. dubna a 13. dubna 2022, u osmiletých gymnázií pak 19. a 20. dubna 2022

- náhradní terminy jsou stanoveny na 10. a 11. května 2022

Mgr. Denisa Siwková


(2013/14):

Důležité: V novém občanském zákoníku jsou úpravy vztahující se  k přijímacímu řízení na střední školy (vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl.  MZ č. 79/2013 Sb.).  Spočívají v tom, že pokud student potřebuje potvrzení lékaře o zdravotní  způsobilosti, musí přijít k lékaři kromě přihlášky i s formulářem  Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.  Tento formulář musí být potvrzen lékařem ve 3 vyhotoveních, jeden z  těchto formulářů potvrzených lékařem je pak nutné doručit na adresu  školy společně s přihláškou ke studiu. Tato informace je nová a v podstatě část středních škol ani lékařů o tom  neví, vše se uvádí teprve do chodu, a proto Vám přihlášku možná potvrdí  i bez tohoto formuláře, jak už se i stalo.  Přesto Vás upozorňuji na tuto skutečnost.  Formuláře Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro  jednotlivé maturitní i učební obory je nutno vyzvednout si na  jednotlivých středních školách/jejich webových stránkách. SŠ Sýkorova např. má tyto formuláře pro své obory již ke stažení.

Kam po ZŠ? Rozhodnu se správně?

Tyto a další otázky si kladou vycházející žáci. Již v 8. ročníku mají děvčata a chlapci předmět „Volba povolání“.
Poznávají svou osobnost pro správnou volbu povolání, využívají své  poznatky v praxi, rozvíjejí své dovednosti a schopnosti,  uvědomují si podíl vlastní zodpovědnosti při rozhodování, získávají  přehled o nabídkách vzdělávání, umí si poradit v zátěžových situacích  spojených s přechodem ze ZŠ na SŠ,  uvědomují si rozdíl mezi školou a zaměstnáním, seznamují se s pracovními  příležitostmi v regionu.
Sami zjistí, že na trhu práce jsou žádáni uchazeči s kladným, aktivním přístupem, ochotou učit se novým věcem a poznatkům.  Důležité je poznání, že vzdělání má trvalou hodnotu a že veškeré nabyté znalosti a dovednosti mohou využít v profesním životě.
Je nutné se rozhodnout zodpovědně, neboť první nasměrování do jisté míry může ovlivnit budoucí profesní život.
Žáci i rodiče se mohou informovat u výchovné poradkyně, TU i ostatních pedagogů.

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. (J. W. Goethe)
Neučíme se pro školu, ale pro život. (Seneca)
Praxe je nejlepší učitelka. (Cicero)

„Desatero“ ke správné volbě povolání

1. Rozhodující jsou mé předpoklady, schopnosti a zájmy.
2. Diskutuj  s VP, učiteli, rodiči a známými.
3. Opatři si informační brožuru k volbě povolání.
4. Vytvoř si seznam oborů, které tě zajímají a kterým by ses chtěl(a) věnovat.
5. Vytvoř si seznam škol.
6. Navštiv střední školy (DOD).
7. Získej více informací o škole.
8. Využij poradenských služeb – IPS (portal.mpsv.cz)
9. Připrav se na přijímací zkoušky.
10. V případě studijních či výchovných problémů navštiv PPP.

Užitečné webové stránky:

Moravskoslezský kraj
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
SCIO
Průvodce světem povolání
Zkoušky nanečisto
KVIC
Atlas školství                                                                    

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít