ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Školní vrba
Doučování

Volba povolání

Volba povolání

Stránky o řemeslech: https://remeslomarespekt.msk.cz/ 

Průvodce devítkou: https://drive.google.com/file/d/1NT5gRBorOSdF6Dvt3DGYGMgvkWbK4D8Y/view

Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

protože letošní přijímací řízení na střední školy obsahuje řadu významných změn zásadně odlišných od předešlých ročníků, které byly vypracovány MŠMT a poté schválené vládou ČR na konci roku 2023, podáváme Vám informace o postupu vyplňování a zadávání příslušných dokumentů až nyní.

 Hlavní změny:

  • Zrušení zápisového lístku
  • Změna termínu podání přihlášek
  • Počet přihlášek a možnosti jejich podání
  • Dokumentace potřebná k přihlášce
  • Zodpovědnost za úplnost a správnost potřebné dokumentace je plně na zákonném zástupci žáka

 Veškeré informace jsou srozumitelně vysvětleny krok za krokem na stránkách www.prihlaskynastredni.cz, sekce Pro rodiče a žáky. Stránky obsahují i odkazy na tiskopisy a legislativu.

Nejdůležitější konkrétní změny pak jsou: termín podání přihlášek od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Možnost podat tři přihlášky pro první kolo.

Zcela nové možnosti podání přihlášek a jejich doručení, výhody a nevýhody jsou popsány na výše zmíněných stránkách. Základní škola již automaticky netiskne přihlášky a nepotvrzuje známky. Vysvědčení nebo jeho výpis je již opatřen razítkem školy a podpisem třídní(ho) učitele(ky). Vše dodává zákonný zástupce střední škole scanem/fotografií/kopií vysvědčení formou příloh k přihlášce.

Upozorňujme, že registrační systém elektronických přihlášek www.dipsy.cz bude spuštěn až 1. 2. 2024.

Pořadí vybraných středních škol – nově je zásadní určit, která škola je pro žáka prioritní, tedy určit pořadí škol na 1., 2. a 3. místě na přihláškách, což je závazné. V případě úspěšných zkoušek a potvrzení přijetí, nebo potvrzení přijetí na obory bez jednotných zkoušek, se má za to, že žák ke studiu nastoupí na preferovanou školu. Ruší se tedy zápisový lístek, kterým se žák finálně zapsal na střední školu. Celý princip přijímacího algoritmu je vysvětlen na výše zmíněných stránkách.

Doporučujeme pečlivě prostudovat informační stránky. V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Ing. Vieru Horváthovou nebo zástupce ředitele školy Mgr. Jiřího Václavínka. Dále je možno navštívit 25. 1. 2024 v 16 hodin naši školu, kdy budou přítomni výchovná poradkyně i zástupce ředitele, kteří vám můžou vysvětlit některé nejasnosti z informací, které jsou  popsány na stránkách www.prihlaskynastredni.cz a v tomto sdělení.

S pozdravem

Mgr. Jiří Václavínek, zástupce ředitele

Ing. Viera Horváthová, výchovná poradkyně


Pro rodiče (2023/2024):

Aktualizace 17. 1. 2024:

- všichni žáci odcházející na střední školy obdrží během měsíce října Atlas školství v Moravskoslezském kraji

- k volbě SŠ pomáhají i stránky infoabsolvent a atlasskolstvi

- dne 7. 11. 2023  proběhla výstava středních škol VOLBA POVOLÁNÍ ve Sportovní hale Slávie Havířov

- aktuální informace z IPS v rámci našeho kraje a k veletrhům středních škol, týkajících se mimo jiné termínů výstav středních škol, naleznete zde: Informační a poradenské středisko (uradprace.cz)

- individuální poradenství na IPS ÚP Havířov – Mgr. Jitka Tichá

- základní informace o přijímacím řízení naléznete v samostatném textu výše

- detailní informace o přijímacím řízení na SŠ naleznete na  https://www.prihlaskynastredni.cz/

- zápisové lístky byly zrušeny viz samostatný text výše

V případě nejasností prosím kontaktujte výchovnou poradkyni

- 25. 1. 2024 v 16.00 bude cíleně přítomen výchovný poradce, který vám může objasnit některé nejasnosti z informací vztahujících se k přijímacímu řízení

- termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. dubna a 15. dubna 2024, u osmiletých gymnázií pak 16. a 17. dubna 2024

- náhradní termíny jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024


(2013/14):

Důležité: V novém občanském zákoníku jsou úpravy vztahující se  k přijímacímu řízení na střední školy (vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl.  MZ č. 79/2013 Sb.).  Spočívají v tom, že pokud student potřebuje potvrzení lékaře o zdravotní  způsobilosti, musí přijít k lékaři kromě přihlášky i s formulářem  Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.  Tento formulář musí být potvrzen lékařem ve 3 vyhotoveních, jeden z  těchto formulářů potvrzených lékařem je pak nutné doručit na adresu  školy společně s přihláškou ke studiu. Tato informace je nová a v podstatě část středních škol ani lékařů o tom  neví, vše se uvádí teprve do chodu, a proto Vám přihlášku možná potvrdí  i bez tohoto formuláře, jak už se i stalo.  Přesto Vás upozorňuji na tuto skutečnost.  Formuláře Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro  jednotlivé maturitní i učební obory je nutno vyzvednout si na  jednotlivých středních školách/jejich webových stránkách. SŠ Sýkorova např. má tyto formuláře pro své obory již ke stažení.

Kam po ZŠ? Rozhodnu se správně?

Tyto a další otázky si kladou vycházející žáci. Již v 8. ročníku mají děvčata a chlapci předmět „Volba povolání“.
Poznávají svou osobnost pro správnou volbu povolání, využívají své  poznatky v praxi, rozvíjejí své dovednosti a schopnosti,  uvědomují si podíl vlastní zodpovědnosti při rozhodování, získávají  přehled o nabídkách vzdělávání, umí si poradit v zátěžových situacích  spojených s přechodem ze ZŠ na SŠ,  uvědomují si rozdíl mezi školou a zaměstnáním, seznamují se s pracovními  příležitostmi v regionu.
Sami zjistí, že na trhu práce jsou žádáni uchazeči s kladným, aktivním přístupem, ochotou učit se novým věcem a poznatkům.  Důležité je poznání, že vzdělání má trvalou hodnotu a že veškeré nabyté znalosti a dovednosti mohou využít v profesním životě.
Je nutné se rozhodnout zodpovědně, neboť první nasměrování do jisté míry může ovlivnit budoucí profesní život.
Žáci i rodiče se mohou informovat u výchovné poradkyně, TU i ostatních pedagogů.

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. (J. W. Goethe)
Neučíme se pro školu, ale pro život. (Seneca)
Praxe je nejlepší učitelka. (Cicero)

„Desatero“ ke správné volbě povolání

1. Rozhodující jsou mé předpoklady, schopnosti a zájmy.
2. Diskutuj  s VP, učiteli, rodiči a známými.
3. Opatři si informační brožuru k volbě povolání.
4. Vytvoř si seznam oborů, které tě zajímají a kterým by ses chtěl(a) věnovat.
5. Vytvoř si seznam škol.
6. Navštiv střední školy (DOD).
7. Získej více informací o škole.
8. Využij poradenských služeb – IPS (portal.mpsv.cz)
9. Připrav se na přijímací zkoušky.
10. V případě studijních či výchovných problémů navštiv PPP.

Užitečné webové stránky:

Moravskoslezský kraj
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
SCIO
Průvodce světem povolání
Zkoušky nanečisto
KVIC
Atlas školství                                                                    

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít