ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Školní vrba
Doučování

Družina


Školní družina při ZŠ K. Světlé se spolu s jídelnou se nacházejí v samostatném pavilonu sousedícím se školou.  Školní jídelna je umístěna v přízemí a zajišťuje žákům školy stravování a pitný režim.

První patro je vyhrazeno školní družině. Zde jsou k dispozici dvě šatny, kancelář vychovatelek a čtyři klubovny.  Ve školním roce 2021/2022 máme v družině čtyři oddělení, která navštěvuje celkem 120 žáků.  Pro zvýšení bezpečnosti byl ke vstupním dveřím instalován videotelefon.

Děti mají k dispozici spoustu různých her a stavebnic, dětské  časopisy, knihy, výtvarné potřeby a sportovní náčiní.  V každé klubovně je počítač připojený k internetu.  Díky projekci můžeme sdílet společné zážitky (fotografie z akcí), nové  poznatky, děti mohou předvést své mimoškolní aktivity ap.  Zařízení a vybavení ŠD se pravidelně obnovuje a modernizuje. Pro pobyt  venku máme k dispozici hřiště v nedalekém lesoparku a rozlehlou louku s  průlezkami a možností hrát fotbal a kolektivní hry. 

Pedagogické působení zajišťují čtyři kvalifikované vychovatelky, které se vzájemně doplňují ve svých specializacích.
1. oddělení - Ing. Volejníčková Lucie (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení - Šimková Jana (vychovatelka)  
3. oddělení - Mgr. Slívová Vladimíra (vychovatelka)
4. oddělení - Pipreková Kateřina (vychovatelka)

Vychovatelky se s dětmi účastní akcí a soutěží, které jsou pořádány  pro školní družiny z Havířova a okolí a často se vracejí s výborným  umístěním.  Rovněž navštěvují akce v Kotulově dřevěnce, prezentují školu  na Vítání dětí do života, která se konají v neděli na Zámečku v  Havířově.  Tradičně vyrábějí dárečky k zápisu do školy a prvňáčkům na první školní  den.

Provoz ŠD:
ranní 6.00–7.50 hod.
odpolední 11.40–16.30 hod.
Odchody dětí ze školní družiny jsou uvedeny na Přihlášce do školní  družiny. Odchází-li dítě v jinou dobu, než je uvedeno, lze ho uvolnit  pouze na základě písemné omluvenky rodičů.

Příspěvek za pobyt ve školní družině je stanoven na 200 Kč měsíčně a 100 Kč na každé další dítě z rodiny. 

Školní družina se snaží vytvářet pro Vaše děti bezpečné prostředí a  vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a dávat jim  dostatek námětů k jeho naplňování.
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít