ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Školní vrba
Doučování

Družina


Školní družina při ZŠ K. Světlé se spolu s jídelnou se nacházejí v samostatném pavilonu sousedícím se školou.  Školní jídelna je umístěna v přízemí a zajišťuje žákům školy stravování a pitný režim.

První patro je vyhrazeno školní družině. Zde jsou k dispozici dvě šatny, kancelář vychovatelek a čtyři klubovny.  Ve školním roce 2023/2024 máme v družině pět oddělení, která navštěvuje celkem 140 žáků.  Pro zvýšení bezpečnosti byl ke vstupním dveřím instalován videotelefon.

Děti mají k dispozici spoustu různých her a stavebnic, dětské  časopisy, knihy, výtvarné potřeby a sportovní náčiní.  V každé klubovně je počítač připojený k internetu.  Díky projekci můžeme sdílet společné zážitky (fotografie z akcí), nové  poznatky, děti mohou předvést své mimoškolní aktivity apod.  Zařízení a vybavení ŠD se pravidelně obnovuje a modernizuje. Pro pobyt  venku máme k dispozici hřiště v nedalekém lesoparku a rozlehlou louku s  průlezkami a možností hrát fotbal a kolektivní hry. 

Pedagogické působení zajišťuje pět kvalifikovaných vychovatelek, které se vzájemně doplňují ve svých specializacích.
1. oddělení - Ing. Volejníčková Lucie (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení - Šimková Jana (vychovatelka)  
3. oddělení - Mgr. Slívová Vladimíra (vychovatelka)
4. oddělení - Pipreková Kateřina (vychovatelka)
5. oddělení - Strakošová Daniela (vychovatelka)

Vychovatelky se s dětmi účastní akcí a soutěží, které jsou pořádány  pro školní družiny z Havířova a okolí a často se vracejí s výborným  umístěním.  Rovněž navštěvují akce v Kotulově dřevěnce, prezentují školu na Vítání dětí do života, která se konají v neděli na Zámečku v  Havířově. Tradičně vyrábějí dárečky k zápisu do školy a prvňáčkům na první školní den.

Provoz ŠD:
ranní 6.00–7.50 hod.
odpolední 11.40–16.30 hod.
Odchody dětí ze školní družiny jsou uvedeny na Přihlášce do školní družiny. Odchází-li dítě v jinou dobu, než je uvedeno, lze ho uvolnit  pouze na základě písemné omluvenky rodičů.

Příspěvek za pobyt ve školní družině je stanoven na 200 Kč měsíčně na každé dítě. 

Školní družina se snaží vytvářet pro Vaše děti bezpečné prostředí a  vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a dávat jim  dostatek námětů k jeho naplňování.
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít