Škola OnLine - informace | Základní škola K. Světlé

Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí

Škola OnLine - informace

Proč jsme zvolili e-žk?

Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek v daném pololetí.

Výukové zdroje - zadávání úkolů, materiály do výuky (individuální možnost vyučujícího)

Výchovná opatření, chování - přehled třídních důtek, poznámek z jednotlivých hodin, pochval

Třídní kniha (kalendář) - přehled probíraného učiva (informace pro žáky i rodiče v období nemoci atd.)

Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi  ředitelstvím, učiteli a zákonnými zástupci (obsahuje komentáře  vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

 Elektronická žákovská knížka je jednoduchý systém, který pomůže zákonnému zástupci být informován kdykoliv a kdekoliv.  Chápeme, že pro některé rodiče může být přechod z papírové žákovské knížky na elektronickou složitější.  Můžete využít přehledný návod na použití elektronické žákovské knížky na této stránce.

V případě zapomenutého hesla nebo zablokovaného účtu kontaktujte  třídního učitele nebo p. uč. Ondřeje Pletánka  (pletanek@zssvetle.cz)

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít