ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Školní vrba
Doučování

Projekty

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, veřejnosti.

Přehled zapojenosti školy do projektové činnosti ve zlepšování kvality vzdělávání:

2022-2023:

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola poskytuje doučování žáků v rámci programu Národního plánu obnovy

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 2.1

Škola realizuje nákup 3D tiskáren, robotických stavebnic a dalších  pomůcek pro zkvalitnění informatického myšlení u žáků. Jedná se o robotické stavebnice, robotické sady, 3D skener, 3D tiskárny včetně příslušenství, které se využívají ve výuce.


PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj  jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Škola zakoupila 11 notebooků pro znevýhodněné žáky. Tyto notebooky jsou těmto žákům k dispozici pro domácí přípravu. Starší:

1. E – GROW - Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace  nových výukových materiálů v základních školách na území města Havířov.  Smyslem projektu je vytvořit sady výukových materiálů, které budou využívat vyučující  havířovských škol a zároveň zlepšit vybavení školy odpovídající technikou.  Škola zpracovává výukové materiály v předmětech výpočetní technika, dějepis a zeměpis,  získá vybavení do nové interaktivní učebny - PC a interaktivní tabuli.
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá pro výuku.

2. Počítač – součást moderní výuky. Projekt zaměřený na vybavení školy multimediální technikou  – do každé kmenové učebny bude pořízeno PC v integrovaném učitelském pracovišti a dataprojektor.  Obě stávající učebny výpočetní techniky budou modernizovány (nová PC, dataprojektor, interaktivní tabule).
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá pro výuku.

3. EU peníze školám. V květnu vyhlášený projekt MŠMT nabízí další zkvalitnění výuky formou  individualizace nebo inovace výuky s finanční podporou na materiální vybavení školy.
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá.

4. Oranžová učebna. Modernizace stávající a nevyhovující učebny chemie. Podaná žádost do Nadace ČEZ.
Projekt neschválen.

5. Monitoring vod, ovzduší a černých skládek v částech města Havířov Podlesí a Bludovice.  Interaktivní výuka přírodopisu s využitím moderní měřící techniky.
Projekt je ukončen, materiály a vybavení škola využívá pro výuku.

6. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK ČEZ pod názvem "S ÚSMĚVEM LADNĚ A KRÁSNĚ" byl podán v listopadu 2011, schválen v dubnu 2012 a úspěšně dokončen v prosinci 2012.

7. „Přírodní vědy – moderně a zajímavě“ výzva č. 30 Modernizace výuky na základních školách – ROP Moravskoslezsko. Projekt realizován a dokončen v červnu 2015.

8. Světlušky v Anglii – výzva MŠMT č. 56 - zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt ve Velké Británii. (projekt realizován a ukončen)

9. Technické vzdělávání – výzva MŠMT č. 57 – Rozvoj  technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, vybavení  školních dílen a Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku  zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. (projekt realizován a ukončen)

10. Škola pro všechny – výzva MŠMT pro podporu škol formou  projektů zjednodušeného vykazování – zajištění speciálního pedagoga,  další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků ohrožených  školním neúspěchem, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her.  (projekt v současné době realizován - viz příloha)

Všechny projekty výraznou měrou pomáhají žákům i vyučujícím v dalším  vzdělávacím procesu, zlepšuje se materiální vybavení školy,  pracuje se s novými didaktickými metodami, výuka je názornější a  přitažlivější pro žáky i vyučující. 

  

V Havířově 1. 12. 2016

Mgr. Jiří Kotaška

Soubory ke stažení

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít